dckiropraktikko.net

Kari-Pekka Mäihäniemi

Mitä kiropraktiikka on?

Kiropraktiikka on tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä parantava hoitomuoto. Se on erikoistunut selkärangan ja muiden nivelten toiminnallisten häiriöiden korjaamiseen käsin tehtävällä eli manuaalisella käsittelyllä. Manuaalinen hoito käsittää manipulaatiota (’niksautusta’), mobilisaatiota (nivelten liikkuvuuden parantamista) ja pehmytkudostekniikoita (lihasten ja nivelsiteiden hoitoa). Manipulaatiohoidolla pyritään vaikuttamaan selän nikamien asentovirheisiin ja muiden nivelten toiminnallisiin häiriöihin rankanopealla, työntöliikkeen kaltaisella tekniikalla.

Onnettomuudet, kaatumiset, stressi, jännitys, ylikuormitus ja lukemattomat muut eri tekijät saattavat saada aikaan toiminnallisia häiriöitä selän pikkunivelissä ja muissa nivelissä. Nämä toiminnalliset häiriöt saattavat aiheuttaa ärsytystä myös hermostossa. Tämän seurauksena voi olla kipua, puutumista, pistelyä, lihasheikkoutta ja monia muita oireita. Kiropraktiikka pyrkii poistamaan näitä hermostollisia ärsytystiloja, jotta tuki- ja liikuntaelimistö toimisi tehokkaammin ja kivuttomammin.

Koulutetut kiropraktikot ovat maailmanlaajuisesti merkittävin manipulaatiota antava ammattikunta. Heillä on manuaalisen lääketieteen korkeakoulututkinto ja lisäksi yleislääketieteellinen peruskoulutus. Koulutetuilla kiropraktikoilla on valmius tehdä erottelevaa diagnoosia. Siksi heillä on edellytykset päästä erinomaisiin hoitotuloksiin.

Kiropraktiikka korostaa myös ravitsemuksen, liikunnan ja elintapojen merkitystä fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Kiropraktikot eivät määrää lääkkeitä tai käytä kirurgiaa, mutta he ohjaavat potilaitaan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle tai jatkotutkimuksiin varsinkin kun kyseessä on potilastapaus, joka ei kuulu kiropraktisen hoidon piiriin. Kiropraktiikka on koululääkettä täydentävä, ei vaihtoehtoinen, hoitomuoto. Toimiva yhteistyö lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on hyvin tärkeää.

Kiropraktiikka on kolmanneksi suurin terveydenhuollon ala maailmassa lääketieteen ja hammaslääketieteen jälkeen. Ammattinimikettä koulutettu kiropraktikko ei saa käyttää henkilö, joka ei ole suorittanut akateemista loppututkintoa (Doctor of Chiropractic, D.C). Ammattinimike on lailla suojattu ja nimikkeellä toimivia henkilöitä valvoo Terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Suomi on ainoa pohjoismaa, jossa koulutetun kiropraktikon hoidosta ei saa vielä KELAN korvausta. Useat yritykset korvaavat sairaskassoistaan kiropraktisen hoidon.

Tällä hetkellä Suomessa on nelisenkymmentä koulutettua kiropraktikkoa, joista osa kuuluu Suomen kiropraktikkoliittoon.