dckiropraktikko.net

Kari-Pekka Mäihäniemi

Golfaajan ongelmia

Manipulaation ammattilainen, koulutettu kiropraktikko, voi auttaa golfin pelaajaa välttymään erilaisilta selkävaivoilta ja muilta nivelvaivoilta sekä antaa ohjeita ongelma-alueiden kunnossapitämiseksi.

Golf-vaivojen synnylle on kolme syytä:

  1. huono ryhti
  2. huono elastisuus
  3. huono swing-mekaniikka

Koska golfswing kuorimittaa vain kehon toista puolta, lähestulkoon jokainen golfin pelaaja altistuu jossain vaiheessa kroonisille tai akuuteille vaivoille tai kivuille. Kaikissa yllä olevissa kolmessa tapauksessa kiropraktiikka on erinomainen keino parantaa ongelma-alueita.

Mitä golfswing vaatii selkärangalta ja muilta niveliltä? 

Golfswingin aikana selkä kiertyy, taipuu sivulle ja taakse. Golfswing on yhtä kuin rotaatio eli kierto. Myös lantion ja olkanivelen alueelta vaaditaan hyvää lajinomaista liikkuvuutta. Tutkimusten mukaan n. 80 prosentilla golfin pelaajista on puutteellinen elastisuus (joustavuus) olkapään ja lavan alueella. Koulutetulla kiropraktikolla on erinomainen koulutus biomekaniikassa ja toiminnallisessa anatomiassa ja tämän ansiosta hän pystyy parantamaan golfin pelaajan selkärangan toimivuutta ja antaman tarkkoja ohjeita siitä, kuinka parantaa golfille tärkeää lajinomaista liikkuvuutta ja voimaa.

Neuromekaaniset edellytykset siihen, kuinka pitkälle pallo lentää 

Vartalo on monimutkainen järjestelmä, jossa tarvitaan monen eri alueen yhteistoimintaa. Tärkeimmät golfswingin kannalta ovat hermosto, lihaksisto ja nivelet. Nämä yhdessä muodostavat neuromekaanisen järjestelmän. Se kuinka hyvin toimiva tämä järjestelmä on voidaan selvittää tarkastamalla neljää fyysistä osa-aluetta:

  1. lihastasapaino ja liikkuvuus
  2. staattinen ja dynaaminen ryhdin vakaus
  3. voima
  4. räjähtävä voima

Jos näihin neljään osa-alueeseen ei kiinnitetä huomiota, on erittäin vaikeata parantaa golf swingiä pysyvästi. Jos nämä neljä tekijää ovat kunnossa, golfin harrastaja pystyy myös tehokkaasti omaksumaan golfin opettajansa ohjeet, parantamaan tasoitustaan ja pysymään terveenä. Kiropraktikon ei ole tarkoitus opettaa golf swingiä, se kuuluu golfin opettajalle. Kiropraktikko voi hoidon lisäksi opastaa, mitä fyysisiä edellytyksiä lihaksilta, niveliltä ja hermostolta vaaditaan golfissa ja näin laatimaan yksilöllisen tukiohjelman. Vaikka välineet olisivat viimeistä huutoa, se ei auta, jos pelaaja itse ei ole kunnossa. Huima kehitys golfvälineissä ei ole parantanut tuloksia käytännössä.

Miksi nivelten liikkuvuus on tärkeää?

Kaularanka

Jos golfin pelaajan kaularanka kiertyy puolelta toiselle puutteellisesti, pelaaja ei kykene pitämään katsekontaktia pallossa. Tämä vaikuttaa golflyönnin suuntaan ja mailan lavan asentoon palloon iskeytymisen hetkellä.

Rintaranka

Puutteellinen rintarangan liikkuvuus pakottaa liialliseen lantion kiertoon taakse viennin (back swing) ja lopetusasennon (follow through) aikana. Olkapää altistuu myös usein ylikuormitukselle kompensoidakseen puutteellista rintarangan liikkuvuutta. Puutteellinen rintarangan liikkuvuus rajoittaa kykyä tuottaa voimaa lyöntiä varten mikä edelleen johtaa käsien liialliseen käyttöön lyönnin aikana ja näin esim. golfarin kyynärpäähän.

Olkapää

On erittäin yleistä, että golfin pelaajalla on rajoittunut liikkuvuus olkapäässä. Tätä yritetään kompensoida rangan ylikiertämisellä. Tämä johtaa usein selkävaivoihin, koska alun perin monilla golfin pelaajilla on jo rajoittunut liikkuvuus selän alueella. Kun olkapään liikkuvuus on rajoittunutta ja pelaaja ei kykene kompensoimaan rangan ylikiertämisellä (koska hän kärsii aliliikkuvuudesta tällä alueella), seurauksena saattaa olla tasapainon häiriintyminen, mikä ilmenee liiallisena pään liikkeenä.

Ristiselkä, lantio

Ristiselkävaivat ovat yleisin golfin pelaajaa, niin ammattilaista kuin amatööriäkin, häiritsevä urheiluvamma. Vaivojen aiheuttajana voivat olla lanneselän ja lantion toiminnalliset häiriöt, puutteellinen liikkuvuus ja huono tukilihasten kunto. Alaselkävaivoista kärsivillä pelaajilla lonkan koukistajalihakset ovat kireät, mikä johtaa lihasepätasapainoon lannerangan ja lantion alueella. Monien muiden lihasten lyhentyminen saa aikaan vastaavia toiminnan muutoksia lannerangan ja lantion alueella.

Suosittelen kaikille golfin harrastajille kiropraktista tutkimusta koulutetun, golfin biomekaniikkaan perehtyneen koulutetun kiropraktikon vastaanotolla.